Norwegia będzie wydobywać paliwo na Morzu Barentsa

Norweski Dyrektoriat ds. Paliw rozpoczął proces licencyjny w trakcie którego rozważał będzie kwestię udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów we wschodniej części morza Barentsa. Jeszcze niedawno były to tereny sporne między Rosją a Norwegią. Rząd Norwegii poinformował, że zainteresowani inwestorzy mogą składać wnioski koncesyjne do stycznia 2014 r. Koncesje mają być natomiast przyznawane w…

Read more